Metoda Geek Power

Geek Power je metoda, kterou jsem vyvinula v průběhu let. O obor studijních dovedností jsem se začala zajímat už během studia na vysoké škole, když jsem zjistila, že mé předchozí studijní návyky z gympu nejsou moc efektivní. Také jsem často sledovala, jak se zvládáním studia bojují mí spolužáci. Všichni to byli velmi chytří lidé, jen neměli žádnou strategii a byli zvyklí na "šrocení se" před zkouškami, aby následně všechno do pár dní zapomněli.

Jazyk je však oblast, ve které vám k ničemu není získat dobrou známku z jednoho testu, pokud ho skutečně chcete ovládnout. Já se takhle učila na francouzštinu - pokaždé jen abych nějak prolezla, a výsledkem je, že po čtyřech letech gymplácké francouzštiny neumím vůbec nic. Bylo mi to však cennou lekcí a sondou do toho, jak valná většina lidí ke studiu přistupuje.

Pokud však chcete nějakou dovednost opravdu ovládnout a nejen splnit otravnou zkoušku, určitě je vám jasné, že musíte zvolit zcela jiný přístup. Angličtina se stala jazykem mezinárodní komunikace na všech úrovních, a tak se s ním musí poprat i nelingvisté a ti, kteří jsou přesvědčeni, že na jazyky "nemají buňky." Ať už se angličtinu učíte s vlastní motivací nebo z donucení, můžete těžit ze strategií, které vaše studium udělají mnohem snadnější, efektivnější a méně časově náročné.

Study skills jako základ

Mé lekce jsou postaveny na ověřených principech study skills, se kterými vás postupně budu seznamovat. Budete se tak učit nejen jazyk jako takový, ale vůbec to, jak se učit efektivně. Nabyté znalosti pak budete moci uplatnit v jakémkoli dalším studiu či práci. Na co všechno se můžete těšit? Postupně s vámi projdu tyto oblasti:

Důraz na akceschopnost

Jazyk je tady od toho, aby se používal, je to prostředek komunikace. Proto budou všechny dílčí dovednosti, které budeme trénovat, navázané na akceschopné skilly.

📔 Gramatiku se budete učit proto, abyste se dokázali přesně vyjádřit a váš projev dával hlavu a patu.

🀄 Slovíčka se budete učit taková, která se buď používají na každodenní bázi nebo jde o specializovanou terminologii IT oboru.

💬 Povídat si o dovolené či koníčcích je sice dobrý ice breaker, ale já vás budu nutit popisovat vaši práci, vysvětlovat technické koncepty jako byste zaučovali juniora, prezentovat váš projekt na meetingu a taky vás připravím na pracovní pohovor.

🔊 Poslech budete cvičit na různých přízvucích, nejen tomu čistému britskému, který znáte z učebnic. Cílem bude rozumět tutoriálům na YouTube!

📚 Číst modelový článek o něčí fiktivní dovolené určitě nebudeme, místo toho si raději vezmeme třeba technickou dokumentaci nebo knihu, které toužíte rozumět.

📃 Děsí vás ještě ze střední psaní esejů? Nemusí, se mnou budete psát business emaily, technickou dokumentaci či připravovat prezentaci.

Všechny materiály online

Nejsem fanoušek konvenčních papírových učebnic, a tak je ani tady nebudeme používat. Všechny materiály dostanete online, na tisk papírů rovnou zapomeňte a raději šetřete stromy. 🌳 Jak to funguje?

Styl lekcí a vstupní úroveň

Každá lekce Geek Power je koncipována tak, aby vždy pokryla všechny jazykové dovednosti: gramatiku, slovní zásobu, mluvení, čtení, psaní a poslech. Možná budete překvapeni, že jen pramálo rozlišuji úroveň angličtiny, se kterou přicházíte. Je to ze tří důvodů:

1. Minimální vstupní úroveň je velmi solidní A2, kdy už by měl mít student všechny nezbytné základy pokryty. V případě, že jsou vaše znalosti angličtiny na nižší úrovni, tak se určitě není za co stydět, každý musí nějak začít, ale doporučuji projít nejdřív nějaký kvalitní kurz obecné angličtiny.

2. Pokud angličtinu nepoužíváte aktivně, neuškodí si v prvních lekcích připomenout to, co už znáte ze školy. Pokročilejší studenti zase ze začátku cení ucelené opáčko a možnost si ověřit stávající pochopení. Možná budete překvapeni, že i základní gramatika má daleko širší uplatnění, než jste si mysleli. Angličtina ostatně není nijak komplikovaný jazyk a jde jen o to zbavit se českého uvažování při skládání vět.

3. Studenti s krapet nižší vstupní úrovní nejspíš budou muset ze začátku více zamakat na základech zatímco studenty s vyšší úrovní budu motivovat, aby podali co nejkvalitnější výstup.

Jaký si nastavit mindset

💪 Vzdělání je vždy o tom, jakou snahu do něj sami vložíte. Dobrý učitel dokáže nadchnout, poutavě látku vysvětlit a poskytnout efektivní studijní materiály, avšak ani nejlepší učitel vám vědomosti do hlavy zázračně nenalije. Navíc tohle není povinná školní docházka a já nejsem autorita. Jsem váš průvodce. Velmi ráda vám dám zpětnou vazbu a poskytnu veškeré know-how, ale nebudu vás uhánět ani známkovat.

🙏 Je to možná otřepané pořekadlo, ale chybami se člověk skutečně učí. Nebojte se dělat chyby! Perfekcionismus nám často brání v odevzdání práce, za kterou se stydíme. A tak raději neodevzdáme nic. Nebo ani nezačneme. Nebo zbytečně pilujeme nepodstatné detaily příliš dlouho a marníme tak drahocenný čas. Tohoto návyku je těžké se zbavit, protože je hluboce zakořeněný v naší společnosti a výchově - všechno nebo nic! Nejsem psycholog ani kouč osobního rozvoje, ale minimálně na lekcích Geek Power si dovolte se uvolnit. Toto je bezpečné prostředí, kde si bez obav můžete dovolit dělat chyby. Chybujte proto s radostí a z chyb se učte!

🔥 Osvojte se růstový mindset! Možná vám přijde přirozené neustále se učit a hledat nové výzvy (jinak byste nejspíš nebyli ve sféře IT), ale věřte mi, že tak rozhodně většina lidí nefunguje. Lidé s fixním mindsetem se často vyhýbají riziku a novým výzvám, protože se obávají selhání a toho, že by byli vnímáni jako neschopní. Když však přijmeme růstový mindset, jsme otevřeni novým zkušenostem, rozšiřujeme své schopnosti a dosahujeme vyšších úrovní úspěchu a osobního naplnění.